GRATIS FRAKT | Viktig fraktinformation

Forskning & Innovation

POC är ett svenskt företag som bygger på ett viktigt mål: att göra allt vi kan för att rädda liv och minska konsekvenserna av olyckor för atleter. Detta gör vi genom att utveckla och förnya det som personligt skydd handlar om. POC har på många sätt redan satt en ny standard när det gäller tekniska lösningar, konstruktion, materialkombinationer och teknik med patenterade lösningar, för att öka skyddsgraden.

POC arbetar på ett tvärvetenskapligt sätt från kontoret i Stockholm, Sverige.
Organisationen involverar kompetenser från olika områden, såsom ingenjörer, materialspecialister, industri- och grafiska formgivare, neurologer och ryggspecialister. Stockholm är ett viktigt centrum för några av Europas ledande forsknings- och utvecklingsexperter inom områdena säkerhet, medicin, hälsovård, avancerad produktutveckling och testning

”Det är vårt uppdrag att göra allt vi kan för att utveckla skyddsutrustning som kan rädda liv och minska allvarlighetsgraden av skador.”

Alla produkter är testade av världens bästa utövare av gravitationssporter och sedan ytterligare förfinade till perfektion. Atleter älskar att ge allt, men utan att drabbas av skärsår, blåmärken och huvudvärk, eller i värsta fall riskera hjärnskada till följd av olyckor som tyvärr händer även de bästa. Slutresultatet är utrustning som väger lite, har hög kvalitet och erbjuder bästa möjliga skydd mot skador tack vare utmärkt absorbering av stötar och starkt motstånd mot penetrering vid fall.

När vi utvecklar en produkt på POC strävar vi efter att göra det bästa. Vi kompromissar aldrig med att välja material eller konstruktion och vi äventyrar aldrig säkerhet, kvalitet eller prestanda.