GRATIS FRAKT

Partnerskapet med Volvo

Partnerskap med Volvo

Vårt partnerskap med Volvo Car Group tillåter oss att utbyta kunskap och erfarenheter för att ömsesidigt utforska nya idéer inom säkerhet och design. Partnerskapet kommer att undersöka möjligheter att utöka säkerhetskunskapen samt produkter och tjänster som erbjuds av Volvo och POC.

Tillsammans med Volvo tittar vi på nya sätt att främja säkerhet och vårt första forsknings- och utvecklingsprojekt fokuserar på kommunikation mellan bilar och cyklister. Volvo har visionen, kompetensen och erfarenheten och har lett utvecklingen inom trafiksäkerhet i mer än 80 år och det är därmed värdefullt att interagera med dem kring säkerhet.

Partnerskapet har möjliggjort toppmodern forskning, testning i full skala och har stöttat och injicerat nya idéer i våra utvecklingsprocesser.

Dessutom har vårt samarbete med Volvo gett oss möjlighet att utnyttja Volvos kunskap inom aerodynamik och deras vindtunnelanläggning för aerodynamisk optimering. Volvo är också en del av POC WATTS Lab, vår högt specialiserade avdelning vars mål är att optimera prestanda och aerodynamik i POC-produkter.