GRATIS FRAKT

Garanti

POC garanterar att alla våra produkter är lämpliga för avsedd användning och fria från tillverkningsfel i material eller fel på grund av dåligt utförande. Om du upplever att din produkt levereras med fel, eller har utvecklat ett fel, ska du mejla oss innan du returnerar några varor för att undvika onödiga portokostnader.

Fyll i garantiformuläret nedan om ärendet gäller varor som köpts hos lokala återförsäljare eller e-handlare.

Fyll i garantiformuläret nedan om ärendet gäller varor som köpts på vår webbplats.

 

Garantipolicy

  • POC Sweden AB garanterar att produkterna är fria från tillverkningsfel i material och utförande när de levereras till våra återförsäljare.
  • Om inte annat anges i lokal lag är denna garanti begränsad till ett år från inköpsdatumet och är begränsad till den ursprungliga köparen.
  • Garantin gäller inte i händelse av missbruk, försummelse, slarv eller att produkten använts på något annat sätt än vad som är avsett. Det gäller inte heller för ersättning av någon annan del eller tillbehör än original POC-delar och produkter, försök till reparation eller modifiering såvida det inte uttryckligen är skriftligt tillåtet av POC.
  • Korrosion och försämring orsakad av materialutmattning efter längre användning täcks inte av garantin.
  • Köpsbevis krävs för alla potentiella garantianspråk.
  • Denna garanti har företräde framför andra överenskommelser eller garantier, allmänna eller speciella, uttryckta eller underförstådda och ingen representant eller person har rätt att ta ansvar för POC’s räkning i samband med försäljning eller användning av denna produkt.
  • POC lämnar inga andra uttryckta garantier eller garantier, förutom vad som särskilt anges.
  • POC avstår från allt ansvar för tredje part för konsekvenser som kan uppstå till följd av att någon juridisk eller fysisk person använder eller hanterar någon POC-produkt.